<< ปีก่อนหน้านี้

2563

ปีต่อไป >>   
g ห้องราชพฤกษ์ (อาคารเก่าชั้น3-30คน)   g ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 (ยกเลิก)   g ห้องอินทนิล (ศตม.9.2-30คน)   g ห้องดอกคูณ (อาคารเก่าชั้น2-20คน)   g ห้องพุทธรักษา (พัฒนาองค์กร-10คน)   g ห้องทานตะวัน (ห้องสมุด-10คน ยกเลิกชั่วคราว)    
g ห้องประชุมLAB(ยกเลิก)   g ห้องพวงคราม (อาคารใหม่ชั้น5ห้องใหญ่-50คน)    g ห้องทองอุไร (อาคารใหม่ชั้น5หน้าลิฟต์-25คน)    g ห้องกาสะลอง (อาคารใหม่ชั้น5ห้องเล็ก-10คน)    g ห้องราชาวดี (อาคารใหม่ชั้น3ศูนย์ฝึก-10คน)
วันที่12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 มกราคม 
gg
g
  
gg
g
gg
gg
g
g
gg
g
gg
  
g
 
gg
g
gg
g
gg
gg
g
  
g
gg
gg
g
g
gg
g
  
gg
gg
g
gg
g
g
gg
g
gg
 กุมภาพันธ์  
gg
gg
g
gg
gg
    
g
 
gg
gg
  
g
gg
g
g
 
gg
  
gg
g
gg
g
g
g
g
 
 มีนาคม 
g
gg
gg
gg
gg
gg
  
gg
g
g
 
gg
gg
gg
g
  
g
gg
 
g
   
gg
g
gg
gg
gg
gg
 
g
    
gg
 เมษายน  
gg
  
gg
gg
 
gg
     
gg
g
gg
g
  
g
gg
g
g
   
g
g
gg
gg
g
 พฤษภาคม
gg
gg
  
g
g
 
gg
gg
   
gg
g
gg
g
gg
gg
g
  
g
g
gg
g
gg
gg
g
  
g
g
gg
    
 มิถุนายน
gg
g
 
gg
gg
g
  
gg
gg
g
gg
gg
gg
gg
g
  
gg
gg
gg
g
gg
gg
g
gg
g
gg
gg
  
gg
g
gg
gg
gg
gg
gg
  
gg
gg
gg
 กรกฎาคม
gg
g
gg
gg
g
    
gg
g
gg
g
gg
g
  
gg
gg
g
gg
g
gg
g
gg
gg
g
  
gg
gg
g
gg
g
gg
g
g
gg
    
gg
g
gg
g
 สิงหาคม  
gg
g
gg
g
 
gg
gg
  
g
gg
gg
 
gg
gg
gg
gg
gg
  
gg
g
gg
g
gg
gg
gg
gg
gg
g
  
gg
g
gg
g
gg
gg
gg
gg
  
gg
gg
 กันยายน
gg
g
 
gg
    
gg
g
gg
g
gg
g
  
gg
g
gg
g
gg
g
gg
gg
  
g
gg
 
gg
gg
gg
   
gg
gg
 
 ตุลาคม
gg
g
gg
gg
  
gg
g
gg
gg
gg
g
gg
gg
gg
  
gg
g
 
gg
gg
gg
g
gg
g
  
gg
g
gg
g
gg
gg
gg
gg
   
gg
gg
g
gg
gg
g
g
 
 พฤศจิกายน 
gg
gg
g
gg
gg
gg
gg
gg
g
g
  
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
  
gg
g
gg
gg
gg
g
    
gg
gg
g
gg
gg
gg
gg
gg
  
gg
g
 ธันวาคม
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
  
g
 
gg
g
    
gg
gg
 
gg
gg
g
gg
gg
g
gg
gg
  
gg
gg
gg
g
g
gg
gg
gg
g
g
g
gg
gg
g
gg
gg
g
g
กรุณานำเมาส์ไปวางในแต่ละแถบสี จะเห็นรายละเอียดการประชุมในแต่ละวัน
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจองห้องประชุมที่ผ่านการยืนยันเรียบร้อยแล้ว